• Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"

  Editions régulières 

  Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"  Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"  Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"

                             A                                                                                                               C

   

  Tracklist :

  1. Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai 
  2. Junjō cm
  3. Kon'ya Dake Ukaretakatta
  4. Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai (instrumental)
  5. Junjō cm (instrumental)
  6. Kon'ya Dake Ukaretakatta (instrumental)

   

  Editions Limitées

  Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"  Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"  Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"

                               A                                                      B                                                       C

  Tracklist :

  Voir éditions régulières

   

  DVD :

  Limited A : Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai (MV)

  Limited B : Junjō cm (MV)

  Limited C : Kon'ya Dake Ukaretakatta (MV)

   

  Edition spéciale

  Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai / Junjō cm / Kon'ya Dake Ukaretakatta"

  SP

  Tracklist :

  Voir éditions régulières

   

  DVD :

  1. Date no Hi wa Ni-do Kurai Shower Shite Dekaketai (Dance shot vers.)
  2. Junjō cm (Dance shot vers.)
  3. Kon'ya Dake Ukaretakatta (Dance shot vers.)